MP3

Biblia w czasie zarazy

Ostatnie odcinki

Podsumowanie | Studium Ewangelii Jana #74

Uczeń nie umrze! | Studium Ewangelii Jana - 21:15-25 #73

Zapuśćcie sieć! | Studium Ewangelii Jana - 21:1-14 #72

Po co jest Biblia? | Studium Ewangelii Jana - 20:24-31 #71

Grób jest pusty! | Studium Ewangelii Jana - 19:28-20:10 #69

Śmierć Jezusa! | Studium Ewangelii Jana - 19:25-37 #68

Ukrzyżowanie Jezusa! | Studium Ewangelii Jana - 19:12-24 #67

Ukrzyżuj Go! | Studium Ewangelii Jana - 18:38b-19:11 #66

Piłat dobry czy zły? | Studium Ewangelii Jana - 18:28-38a #65

Zaparcie papieża? | Studium Ewangelii Jana - 18:12-27 #64

Gdzie w Biblii Jezus modli się za Polaków? | Studium Ewangelii Jana - 18:1-11 #63

Gdzie w Biblii Jezus modli się za Polaków? | Studium Ewangelii Jana - 17:20-26 #62

Zrozumieli, przyjęli, uwierzyli! | Studium Ewangelii Jana - 17:6-19 #61

Nadeszła ostatnia godzina! | Studium Ewangelii Jana - 17:1-5 #60

Ja zwyciężyłem świat! | Studium Ewangelii Jana - 16:25-33 #59

Jeszcze tylko krótka chwila! | Studium Ewangelii Jana - 16:16-24 #58

Czym Ameryka różni się od Polski? #Pomyśldziś #1208

Studium Ewangelii Jana - 13:1-11 #50

Studium Ewangelii Jana - 12:12-19 #47

Studium Ewangelii Jana - 12:1-11 #46

Studium Ewangelii Jana - 11:47-57 #45

Studium Ewangelii Jana - 11:38-11:46 #44

Podsumowanie Ew. Mateusza | Biblia w czasie zarazy #237

Przestrzegać wszystkiego! Ew. Mateusza 28:16-20 | Biblia w czasie zarazy #236

Nie bójcie się! | Ew. Mateusza 27:57-28:15 | Biblia w czasie zarazy #235

Jestem Synem Boga | Ew. Mateusza 27:27-56 | Biblia w czasie zarazy #234

Studium Ewangelii Jana - 11:17-11:37 #43

Umył ręce… | Ew. Mateusza 27:11-26 | Biblia w czasie zarazy #233

​Nie znam tego człowieka! | Ew. Mateusza ​26:69-27:10 | Biblia w czasie zarazy #232

Studium Ewangelii Jana - 10:40-11:16 #42